บริการลูกค้า

1.จะกู้เงินอย่างไร เงื่อนไขมีอะไรบ้าง?
ขั้นตอนแรกคุณต้องทำการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง คุณก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้เลย แต่เนื่องจาก Covid-19 ระบาด จึงจำเป็นต้องยื่นขอสินเชื่อผ่านออนไลน์เท่านั้น ผู้กู้จะต้องมีอายุ18 ปีขึ้นไปจึงสามารถยื่นขอสินเชื่อ
2.การยื่นกู้แต่ล่ะครั้งใช้เวลานานแค่ไหน?
นับตั้งแต่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและทำการยื่นขอสินเชื่อ ส่งข้อมูลและเอกสารเพื่อพิจารณาผลอนุมัติ ดำเนินการเร็วสุดไม่เกิน 1 ชั่วโมง ช้าสุด 1-2 วันทำการ ระหว่างรอตรวจสอบ รบกวนคอยติดตามผลในโทรศัพท์ไว้ตลอด เผื่อเจ้าหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
3.จะตรวจสอบความคืบหน้าของวงเงินกู้ได้อย่างไร
คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ (ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล) - (รายการการยื่นกู้) หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ทำการส่งข้อมูลยื่นขอสินเชื่อให้คุณ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาอนุมัติไม่เกิน1ชั่วโมง
4.จะขอยกเลิกสินเชื่อได้อย่างไร?
เมื่อยื่นขอสินเชื่อแล้ว โดยทั่วไปไม่สามารถยกเลิกได้ แนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนทำการสมัคร ถ้าหากสินเชื่ออนุมัติแล้ว สัญญาจะมีผลบังคับใช้ แม้ว่าคุณจะไม่ต้องการกู้เงินส่วนนี้แล้ว แต่ก็จะต้องทำการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ตามที่คุณยื่นขอสินเชื่อเข้ามา
5.จะชำระคืนอย่างไรหลังจากวงเงินกุ้อนุมัติแล้ว?
ผลอนุมัติผ่านแล้ว วิธีการชำระคืนมีวิธีเดียว คือ ทางบริษัทจะหักยอดเงินทุกเดือนจากบัญชีของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้อัตโนมัติจนครบกำหนดชำระ โปรดเตรียมเงินไว้ในบัญชีให้เพียงพอ หากชำระล่าช้า จะส่งผลต่อเครดิตของคุณในการยื่นขอสินเชื่อต่างๆในอนาคต
6.จะติดต่อฝ่ายบริการได้อย่างไร?
สามารถติดต่อได้ที่(ฝ่ายบริการลูกค้า)ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ เวลาทำการคือ 09.00-21.00 น.
7.ฉันสามารถยกเลิกบัญชีของฉันได้ไหม
ณ ตอนนี้ยังไม่มีบริการ "ยกเลิกบัญชี" ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้กรอกไว้ ได้ทำการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด ใช้ในการขอสินเชื่อเท่านั้น
ต้องไม่มากกว่าจำนวนเงินสูงสุด
ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำ